Home

Bdone staat voor het creatief én innovatief verbeteren van de wijze van werken binnen uw organisatie.

Centraal daarbij staat het ontwikkelen en/of implementeren van nieuwe ICT diensten of platformen voor vernieuwing van uw bedrijfsvoering.

(Technisch-) Projectmanagement

Wij hebben gedegen technische kennis en zijn goed in het organiseren en werken graag zelf mee in het veld. In onze aanpak zetten we techniek optimaal in en betrekken wij alle lagen van de organisatie. Zo ontsluiten wij het totaal aan kennis en ervaring, dat in een organisatie vaak volop aanwezig is, maar slechts zelden volledig wordt benut.

Innovatie en ontwikkeling

Wij zijn sterk in het zoeken naar een andere weg. Wij kijken op innovatieve, creatieve manieren en vanuit andere invalshoeken naar vraagstukken. Door alle stakeholders te betrekken worden de wensen van het denkbare verkend en wordt uiteindelijk het meest optimale haalbare gerealiseerd.

Advies en ondersteuning

Wij helpen klanten op het gebied van Business IT Alignment door de vertaalslag te maken van de missie, doelstellingen en strategie van de organisatie naar efficiënte werkprocessen en handelingen ondersteund door inzet van middelen en of technologieën én waarbij de mens in het geheel centraal zal staan.

 

Bdone heeft ruime ervaring op het gebied van Business Change Management, IT (Technisch) Projectmanagement en Organisatiekunde. Wij spreken de taal van de technisch professional en de gebruiker. Wij doorgronden de technische complexiteit en doorzien de stappen voor verandering of naar vernieuwing.

Hoe kunnen wij u helpen?

.

U zoekt

 

Iemand met verstand van de techniek achter IT en Bedrijfsvoering

Wij werken met ervaren professionals welke minimaal 15 jaar werk-/opdracht ervaring hebben in middelgrote en grote organisaties. De rollen zijn op strategisch en/of  tactisch niveau,  adviserend en/of managerial (lijn- en projectmanagement) en op het gebied van Business en IT.

Een persoon met scherpte op de inhoud

In ons werk hebben we veel dialoog om draagvlak en samenwerking te creëren. Soms hebben we discussie om op een constructieve wijze zin van onzin te onderscheiden. Wij zijn ontwapenend, informeel maar ook scherp als het gaat daar waar het om moet gaan.

Een persoon met verstand van verandermanagement

Als adviseurs en interim managers hechten we veel waarde aan basiskennis op het gebied van Organisatiekunde, Verandermanagement en Kennismanagement. Mensen en gedragingen begrijpen in tijden van verandering, de nut en noodzaak van structuren en het belang van de factor kennis komt elke keer weer terug in ons werk.

Een creatief persoon met een vleugje humor

Creativiteit betreft het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke oplossingen voor bestaande problemen te vinden, nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, slimmer te organiseren of om met klanten te innoveren. Humor relativeert, ontspant en verbindt. Wij hebben creativiteit en humor.

Iemand die toegewijd en geïnspireerd is

Wij zijn betrokken met de organisatie en haar medewerkers en voelen ons tijdelijk collega. Onze kracht ligt met name daar waar gebouwd of gecreëerd moet worden. Onze enthousiasme en bevlogenheid zal aanstekelijk werken en motiverend zijn voor anderen. Gezamenlijk het doel bereiken is een cadeautje voor iedereen.

Iemand die persoonlijk in de relatie is

Een relatie ga je aan op basis van vertrouwen en duurt langer dan enkel de opdracht. Als persoon staan we klaar en bieden wij de helpende hand in voor en tegenspoed. Wij zijn niet van de vluchtige en oppervlakkige contacten.

CONTACT?

.

Bdone staat u met raad en daad terzijde.

Bdone heeft lange ervaring met verschillende uitvoerende en leidinggevende functies bij ICT organisaties en binnen bedrijven en instellingen.

Wij komen u helpen.

Projectmanagement (IT organisatie)

Wij hebben gedegen kennis en ervaring met projecten waarin IT/techniek en bedrijfsprocessen elkaar ontmoeten. Door onze achtergrond prikkelen en dagen wij de  IT Professionals uit om te komen met oplossingen welke er echt toe doen voor een efficiëntere bedrijfsvoering.

In onze aanpak kiezen wij steeds meer voor een Agile aanpak (gecombineerd met het goede van Prince2 en PMW) omdat verdien- en servicemodellen, trends, technologie en bedrijfsvoering steeds sterker aan een continu van verandering onderhevig zijn en voortschrijdend inzicht onderdeel moet zijn van het project.

Ontwikkeling nieuwe manieren van (samen) werken

Ontwikkelen en inrichten van nieuwe samenwerkingsvormen en structuren zijn essentieel binnen ketens, allianties, netwerken en veranderen bij fusie of verzelfstandiging. Deze factoren hebben altijd impact op verschillende disciplines in organisaties.

Wij ondersteunen u op het gebied van het nieuwe werken met flexibele huisvestings- en werkplekvormen, het ontwikkelen en implementeren van digitale samenwerkingsplatformen, het organiseren van Kennisnetwerkdagen of Netwerkevenementen met als doel het verbinden van mensen, het verbinden van kennis, het samenwerken met je omgeving.

Begeleiding van IT migraties / Verhuizing van IT omgevingen

Veranderingen in de markt, de bedrijfsvoering en de technologische vernieuwingen hebben tot gevolg dat we (IT) omgevingen moeten uitfaseren, vernieuwen of verhuizen. Met de flexibilisering van de werktijden, de ruime openingstijden, de 24-uurs economie zijn overgangen van oude naar nieuwe platformen en functionaliteiten een steeds grotere opgave.

Wij hebben ervaring op het gebied van de continuïteit van Business en IT en kunnen u bijstaan met de begeleiding van migraties, verhuizingen van IT omgevingen waarbij risico’s en complexe logistiek een grote rol spelen.

Bdone heeft brede ervaring op het gebied van IT (Shared Service) Dienstontwikkeling en implementaties bij middelgrote en grote organisaties. IT inzetten als bruikbaar middel = ontwikkelen juiste functionaliteit + goed gecreëerde acceptatie gebruikersorganisatie

Hoe kunnen wij u helpen?

Projectmanagement (Klant organisatie)

De organisatie zoekt veelal naar kostenreductie door herinrichten, stroomlijnen en automatiseren van processen. Wij praten makkelijk met de bestuurder, managers en de medewerkers en begrijpen dat wat belangrijk is. U bijstaan als naaste collega/representant, om de activiteiten vanuit  de IT afdeling voor uw bedrijfsvoering te managen, is voor ons makkelijk in te vullen. Wij doorgronden IT en geven hen handreiking of kaders om te komen met gedegen oplossingen met toegevoegde waarde voor uw afdeling of organisatie.

Wij staan u graag bij als u behoefte heeft om IT in te zetten als middel ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering.

Implementatie begeleiding

Een veelal onderbelicht facet binnen projecten en implementaties is het betrekken van de klant. De projectleider heeft de focus op de projectvariabelen. Van de klant wordt verwacht dat deze de communicatie en inhoudelijke afstemming doet. Dit gebeurt of te laat of met onvoldoende awareness waardoor de implementatie te wensen over laat.

Wij herkennen het gat tussen een projectuitvoering en een gedragen implementatie en hebben ruime ervaring door rol-bewust te opereren. Dit kan door sekt de rol van implementatie begeleider (met daarbij eventueel het geven van trainingen of het zijn van de ‘evangelist’) of net zo goed door een combinatierol te nemen als projectmanager én implementatiebegeleider.

Ontwikkelen van nieuwe IT (Shared Service) diensten

Door verandering dienen er nieuwe functionaliteiten te worden ontwikkeld ten behoeve van uw primaire bedrijfsvoering. Dit heeft impact op het gehele portfolio. Het inventariseren van de nieuwe requirements is niet meer de aangelegenheid van uw interne organisatie zelf. Uw netwerk van toeleveranciers, afnemers, maatschappelijke instanties, financiële stakeholders dienen betrokken te worden.

Wij hebben ervaring in het ontwikkelen van vernieuwende diensten voor uw bedrijfsvoering door te kijken vanuit een ander perspectief naar betrokkenen én hedendaags technologie.

Onze extra bagage onder andere op het gebied van veranderkunde en organisatiekunde maakt ons sterk in het meenemen van alle betrokkenen. We focussen ons op het gezamenlijke belang en komen hierdoor op gedragen en effectieve uitvoeringen van ons werk.

Wij gaan u helpen!

.

Het vaste stramien durven los te laten om nieuwe kansen of mogelijkheden te ontplooien.

 

Brainstormen & Definiëren

Brainstormen & Definiëren

De klantvraag of projectopdracht is veelal bepaald op basis van huidige werkwijzen en vertrouwde structuren. Ons vertrekpunt is wat uw klant, uw medewerker, uw netwerk en de maatschappij van uw producten en diensten verwachten. Wat betekent dit voor uw bedrijfsvoering en systemen?

Strategiebepaling en portfolioplanning

Strategiebepaling en portfolioplanning

Producten en diensten zijn onderhevig aan veranderingen in de tijd. ‘Lifecycle-management’ betekende voorheen het vervangen van systemen, echter vandaag de dag het uitfaseren van een set aan bestaande technologie en het ontwikkelen van een nieuwe dienst.

Dienstontwikkeling & Service Management

Dienstontwikkeling & Service Management

Het vertalen van behoeften en het ontwikkelen van IT diensten voor uw bedrijfsvoering is ons ding. Maar ook less-is-more en kaderen van verwachtingen hoort hierbij. Doel is dat u een dienst geboden krijgt welke waarde toevoegt aan een efficiënte bedrijfsvoering en ook beheerd kan worden.

Coördinatie & Implementatie

Coördinatie & Implementatie

Het succes van de implementatie en ingebruikname valt en staat bij het inventariseren en managen van de verandering bij de gebruikers. Het creëren van acceptatie en gebruik is juist onze kernkwaliteit. Wij denken IT, begrijpen de bedrijfsvoering en spreken de taal van de klant op alle niveaus.

Wat klanten over ons zeggen

  • "...opmerkelijke resultaten geboekt uit bevlogen samenwerking"  
  • "... komen met realistische oplossingen"