Implementatie- en Projectmanagement Telefoniedienst

Implementatie- en Projectmanagement Telefoniedienst

Verantwoordelijk voor implementatie BroadSoft VoIP dienst

Functies/rollen: Projectmanager, adviseur, migratiemanager (werkvormen: coördinerend, professioneel, gestructureerd, pragmatisch en hands-on)

Migraties / Implementaties:
– Verantwoordelijk voor implementaties van de Pon VoIP dienst binnen de Pon Tyre Group (Continental, SAF, PTG) in Barneveld [totaal 300 gebruikers];
– Vertalen van bereikbaarheid vraagstukken naar oplossingen/schakelingen passend op de standaard diensten (informatie analyse en advies);
Optimalisatie van bereikbaarheid, reductie van kosten, vergroten van functionaliteit en meer in control d.m.v. rapportages.

Ambities en het Succes:
– Een belangrijk aspect was het doorvoeren van kostenreductie door middel van het herijken van de huidige inrichting en benodigde functionaliteit, het daarnaast actief entameren van een mobiel-tenzij beleid en samenvoegen van personele (telefoniste) functies;
– Optimalisatie van bereikbaarheid en dienstverlening is nagestreefd door middel van inzet van Voice Response systemen, Intelligente wachtrijen, inrichtingen van ContactCenters, schakelingen;
– Extra aandacht is gegeven aan de verandering en de beleving. Nieuwe technologie (op weg naar Unified Communications), nieuwe functies (platte telefonie, naar Contact Center toepassingen) hebben impact op de medewerkers. Betrokkenheid, trainingen en door Walkthroughs/simulaties zichtbaar maken wat men krijgt heeft bijgedragen aan de grote acceptatie van de nieuwe diensten en haar functies.