Dienstontwikkeling Amazon Elastic Compute Cloud

Dienstontwikkeling Amazon Elastic Compute Cloud

TNT ICT Mail End User Services verkreeg opdrachten vanuit de innovatie afdeling T&I (later CIO office).
Doelstelling was vanuit innovatie een roadmap te ontwikkelen van nieuwe diensten.

Mijn rol was, om met de afdeling T&I als opdrachtgever en de productmanagers van EUS als toekomstig diensteigenaar, het bepalen van de roadmap voor en lancering van nieuwe Producten en Diensten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de business units binnen TNT Post.

Verantwoordelijk voor:

Cloud Connectivity Services (concept dienstontwikkeling)
Verantwoordelijk voor de dienstontwikkeling om klanten functionaliteit in de Cloud (bijv. Amazon) te ontwikkelen en/of te exploiteren welke onderliggend informatie uitwisselen met systemen binnen het corporate netwerk.