Organisatie (ontwikkeling) Kennisnetwerken

Organisatie (ontwikkeling) Kennisnetwerken

De Zonnehuis Groep heeft eind 2006 een intensief proces van reorganiseren afgesloten. In lijn met de strategie waarin onder andere ontwikkeling en innovatie centraal staat heeft de Zonnehuis Groep zich omgevormd tot een netwerkorganisatie waarin kennis delen en samenwerken van groot belang is.

Functies: Adviseur Kennismanagement, organisator, sparringpartner van bestuurders en directie, innovator

Activiteiten welke ik zelfstandig en/of met team heb uitgevoerd, hebben betrekking tot het vormgeven van een nieuwe netwerkorganisatie waarbij de nadruk ligt op het verbinden van zorgorganisaties en het kunnen delen van elkaars kennissen en elkanders kennis middels een web-portaal en een fysiek ontmoetingscentrum.
– Uitvoeren van Organisatiescan kenniswerken
– Organiseren van jaarlijkse landelijke kennis-netwerkdagen voor +200 managers en kenniswerkers (ontwikkeling en uitvoering dagprogramma)
– Het faciliteren van moderatoren van kenniscirkels